Vă transmitem această Notă de informare la începutul interacțiunii noastre prin intermediul acestui site web pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal. Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (in continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.